TIN TỨC  (3 bài)

Hội nghị Tổng kết tình hình phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010

Ngày 4-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2011-2015. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân- Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Vũ Luận- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Bùi Hồng Lĩnh- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương...

THÔNG BÁO  (1 bài)

Tài liệu điện tử về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2001

Thí sinh có thể tải tại địa chỉ Tài liệu bao gồm: 1. Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT 2. Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 Phần đầu tài liệu này cũng đã hướng dẫn cho thí sinh tìm kiếm thông tin hữu ích một cách nhanh gọn, chính xác...


TƯ LIỆU  (170 bài)

VĂN BẢN  (211 bài)

ĐỀ THI  (201 bài)

Website đơn vị tiêu biểu