Gốc > Tin Tức >

Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ nội vụ ban hành Thông tư mới hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Theo hướng dẫn mới, những quy định tại thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ nội vụ và Văn phòng chính phủ trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.


Nhắn tin cho tác giả
Tô Tuấn Anh @ 17:38 05/03/2011
Số lượt xem: 1818
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến