Gốc > Thông Báo >

Tài liệu điện tử về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2001

Thí sinh có thể tải tại địa chỉ
http://thi.moet.gov.vn/?page=6.4&type=documents&view=561

Tài liệu bao gồm:

1. Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT

2. Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010


Phần đầu tài liệu này cũng đã hướng dẫn cho thí sinh tìm kiếm thông tin hữu ích một cách nhanh gọn, chính xác và tiết kiệm tiền không phải mua tài liệu giấy, tiết kiệm thời gian không phải đọc hết tất cả.

Thí sinh có thể bắt đầu nghiên cứu tập dượt cách tra cứu thông tin thi tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng, không nhất thiết ần mua tài liệu giấy. Địa chỉ tra cứu Cẩm nang điện tử tại

http://thi.moet.gov.vn

Hiện nay dữ liệu đang trong giai đoạn được cập nhật hàng ngày.


Nhắn tin cho tác giả
Tô Tuấn Anh @ 09:33 13/03/2011
Số lượt xem: 515
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến