TKB dạy học online năm học 2021-2022

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 14h:42' 02-09-2021
Dung lượng: 11.1 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
"THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 1
BUỔI TỐI
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

THỨ TIẾT THỜI GIAN "LỚP 6
" "LỚP 7
" "LỚP 8
" "LỚP 9
"
2 1 18h - 18h40` "Lí - TR THỦY, HUYỀN" "NNgữ - TÔ THỦY, HÙNG" NNgữ - VÂN "Văn - HÂN, PHƯỢNG"
2 18h45` - 19h25` MT - NG BÌNH CNghệ - Đ HẰNG Tin - H THÚY "Văn - HÂN, PHƯỢNG"
3 19h30` - 20h10` NNgữ - TÔ THỦY Lí - TR THỦY MT - NG BÌNH NNgữ - HÙNG
4 20h15` - 20h55` GD-ĐP - NG HẰNG Tin - NHA CNghệ - TR THỦY GDCD - NG BÌNH
3 1 18h - 18h40` "Toán - PHONG, NG THÚY" Sinh - HƯNG "Sử - VINH, HẠNH" "Văn - HÂN, PHƯỢNG"
2 18h45` - 19h25` "Toán - PHONG, NG THÚY" CNghệ - Đ HẰNG Lí - TR THỦY NNgữ - HÙNG
3 19h30` - 20h10` "Sử - VINH, HẠNH" TD - TUÂN Sinh - NGỤY HẰNG CNghệ - HUYỀN
4 20h15` - 20h55` "Văn - GIANG, HƯƠNG" GDCD - HUYỀN NNgữ - VÂN Địa - NG HẰNG
4 1 18h - 18h40` CNghệ - TUYỀN "NNgữ - TÔ THỦY, HÙNG" "GDCD - DŨNG, V TRANG" Tin - NHA
2 18h45` - 19h25` "Hóa - Đ HẰNG, TUYỀN" "Văn - HƯƠNG, V TRANG" "Toán - PHONG, NG THÚY" Sử - HẠNH
3 19h30` - 20h10` "Sinh - LAN, NGỤY HẰNG" "Văn - HƯƠNG, V TRANG" "Toán - PHONG, NG THÚY" TD - SINH
4 20h15` - 20h55` Nhạc - TH TRANG Toán - MỸ Hóa - TUYỀN NNgữ - HÙNG
5 1 18h - 18h40` "Sinh - LAN, NGỤY HẰNG" Toán - MỸ "Sử - VINH, HẠNH" "Văn - HÂN, PHƯỢNG"
2 18h45` - 19h25` "Toán - PHONG, NG THÚY" Sinh - HƯNG "Văn - GIANG, PHƯỢNG" Hóa - Đ HẰNG
3 19h30` - 20h10` TD - TUÂN Tin - NHA "Văn - GIANG, PHƯỢNG" Nhạc - HỒNG
4 20h15` - 20h55` "TN-HN - NG THÚY, VÂN, HẠNH, TUYỀN" Địa - YẾN CNghệ - TR THỦY TD - SINH
6 1 18h - 18h40` "Sử - VINH, HẠNH" "NNgữ - TÔ THỦY, HÙNG" "Địa - NG HẰNG, YẾN" "Văn - HÂN, PHƯỢNG"
2 18h45` - 19h25` TD - TUÂN Sử - VINH "Văn - GIANG, PHƯỢNG" Địa - NG HẰNG
3 19h30` - 20h10` NNgữ - TÔ THỦY Địa - YẾN "Văn - GIANG, PHƯỢNG" Sinh - LAN
4 20h15` - 20h55` "Văn - GIANG, HƯƠNG" TD - TUÂN TD - SINH Toán - DŨNG
7 1 18h - 18h40` "Văn - GIANG, HƯƠNG" Sử - VINH "Toán - PHONG, NG THÚY" Hóa - Đ HẰNG
2 18h45` - 19h25` "Văn - GIANG, HƯƠNG" Nhạc - HỒNG "Toán - PHONG, NG THÚY" Toán - DŨNG
3 19h30` - 20h10` "Địa - NG HẰNG, YẾN" "Văn - HƯƠNG, V TRANG" TD - SINH Toán - DŨNG
4 20h15` - 20h55` "Toán - PHONG, NG THÚY" "Văn - HƯƠNG, V TRANG" Sinh - NGỤY HẰNG Lí - HUYỀN
CN 1 18h - 18h40` Tin - H THÚY MT - NG BÌNH Hóa - TUYỀN Lí - HUYỀN
2 18h45` - 19h25` GDCD - HỒNG Toán - MỸ Tin - H THÚY Tin - NHA
3 19h30` - 20h10` NNgữ - TÔ THỦY Toán - MỸ Nhạc - TH TRANG Toán - DŨNG
4 20h15` - 20h55` NNgữ - VÂN Sinh - LAN
 
Gửi ý kiến