Gốc > Đề thi > Trung học cơ sở > (15 thư mục)


Toán học (24 bài)
Word-logo-small

ÔN TOÁN 8 HK 2

Ngày gửi: 2018-04-22 19:39:19

Pdf-small

ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 8 PHẦN 2

Ngày gửi: 2017-12-11 13:25:43

Word-logo-small

ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 8

Ngày gửi: 2017-12-11 13:24:20

Word-logo-small

ON TAP TU LUAN TOAN 9 HK2

Ngày gửi: 2017-04-28 07:43:46


Vật lý (11 bài)
Word-logo-small

LDC_LY7_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:55

Word-logo-small

LDC_LY9_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:47

Word-logo-small

LDC_LY8_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:25

Word-logo-small

LDC_LY6_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:21


Hóa học (7 bài)
Word-logo-small

LDC_HOA8_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:54

Word-logo-small

LDC_HOA9_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:16

Word-logo-small

luyen thi HSG cap tinh

Ngày gửi: 2011-08-20 09:08:34

Word-logo-small

so do phan ung

Ngày gửi: 2011-08-20 09:08:22


Sinh học (4 bài)
Word-logo-small

LDC_SINH6_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:47

Word-logo-small

LDC_SINH7_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:22

Word-logo-small

ldc_sinh8_1t_2012

Ngày gửi: 2012-10-19 03:10:22

Word-logo-small

sinh7_ki2_2012

Ngày gửi: 2012-04-27 09:04:08


Lịch sử (11 bài)
Word-logo-small

Thi học kì 1 sử Nguyễn Du Lắk...

Ngày gửi: 2013-12-16 11:12:59

Word-logo-small

Kiểm tra học kì 1 sử nguyễn d...

Ngày gửi: 2013-12-16 11:12:31

Word-logo-small

HK1 Lịch sử 8 nguyễn du lắk đ...

Ngày gửi: 2013-12-16 11:12:13

Word-logo-small

LDC_SU6_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:53


Địa lý (3 bài)
Word-logo-small

bo de dia 8 hoc ky 1

Ngày gửi: 2013-10-10 02:10:32

Word-logo-small

bo de ho ky 1

Ngày gửi: 2013-10-10 02:10:30

Word-logo-small

bo de thi hoc ky 1

Ngày gửi: 2013-10-10 02:10:04


Ngữ văn (4 bài)
Word-logo-small

Đề thi KSCL đầu năm học:13-14...

Ngày gửi: 2013-09-14 03:09:07

Word-logo-small

Đề thi KSCL đầu năm học:13-14...

Ngày gửi: 2013-09-14 02:09:24

Word-logo-small

LDC_VAN_6_KI1_2012

Ngày gửi: 2012-12-14 08:12:03

Word-logo-small

Đè V-TV khảo sát 5 vào 6 THCS...

Ngày gửi: 2011-08-11 10:08:14


GDCD - GDNGLL (4 bài)
Xls-small

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI "...

Ngày gửi: 2015-01-09 15:28:50

Word-logo-small

Đề KT HK I GDCD 9

Ngày gửi: 2013-01-22 05:01:51

Word-logo-small

Đề KT HK I GDCD 6

Ngày gửi: 2013-01-22 05:01:49

Word-logo-small

de thi ledinh chinh

Ngày gửi: 2012-05-09 03:05:13


Âm nhạc (1 bài)
Word-logo-small

LDC_ANHAC6789_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:22


Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (1 bài)
Word-logo-small

PPCT TA

Ngày gửi: 2013-11-24 09:11:29


Công nghệ (4 bài)
Word-logo-small

LDC_CNGHE8_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:52

Word-logo-small

LDC_CNGHE9_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:46

Word-logo-small

LDC_CNGHE9_KY2_012013

Ngày gửi: 2013-05-07 04:05:25

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chương 1

Ngày gửi: 2011-09-29 08:09:44


Tin học (84 bài)
Word-logo-small

Đề thi tin học 6, học kì 1, 2...

Ngày gửi: 2016-01-08 23:00:19

Word-logo-small

Đề thi Tin Học 7, học kì I

Ngày gửi: 2016-01-08 22:54:05

Word-logo-small

Bài 11. Tổ chức thông tin tro...

Ngày gửi: 2014-11-17 10:07:44

Word-logo-small

KT1tiet

Ngày gửi: 2014-10-06 08:31:57


Ngoại ngữ (1 bài)
Word-logo-small

GRADE 9 - TỔNG HỢP TESTS 15 &...

Ngày gửi: 2011-11-02 06:11:46