Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thanh Kim Hiếu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Lắk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu tôi là một giáo viên tin học mới được phân công công tác về trường THCS Lê lợi. thành tích nổi bật hiện tại tôi vẫn chưa có gì. mong muốn lập trang web để giới thiệu các hoạt động của thầy và trò trường THCS Lê Lợi. Một trường vùng ba của huyện. Rất mong sự giúp đỡ của ban quản trị
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 361 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1667 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này