Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thái Hòa
Giới tính Nam
Đơn vị Truong THCS Nguyen Trai
Tỉnh/thành Dak Lak
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 660 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2798 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này