TKB HKII(CHIỀU)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 08h:44' 03-01-2018
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM BUỔI CHIỀU
Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 02/01/2018
Năm học 2017-2018

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Thứ 2 1 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hân)" "Vật lý
(Vy)" "Hóa học
(Tuyền)" "Toán
(Hòa)" "Hóa học
(Hằng)" "Văn học
(Giang)" "Văn học
(V.Trang)" "Toán
(Dũng)"
2 "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Phong)" "Hóa học
(Tuyền)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Vy)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(V.Trang)" "Hóa học
(Hằng)"
3 "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Hân)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Dũng)"

Thứ 4 1 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hương)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Văn học
(Giang)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Dũng)" "Hóa học
(Hằng)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Văn học
(V.Trang)"
2 "Văn học
(Phượng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Hương)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Giang)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Hòa)" "Toán
(Dũng)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Hóa học
(Hằng)" "Văn học
(V.Trang)"
3 "Ngoại ngữ
(Vân)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Phong)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Vật lý
(Vy)"

Thứ 6 1 "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Phong)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Hân)" "Hóa học
(Tuyền)" "Văn học
(Giang)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Dũng)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)"
2 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Phong)" "Toán
(Hòa)" "Hóa học
(Tuyền)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Dũng)" "Vật lý
(Vy)"
3 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Dũng)"


P.HIỆU TRƯỞNG
TRẦN VĂN DIỄM
 
Gửi ý kiến