TKB áp dụng từ tuần 27 (22/3/2021)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 14h:29' 26-03-2021
Dung lượng: 35.3 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
"THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2" BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY Số 3
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2021

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 PHẠM THÁI HÒA HÒA Toán (7D) 4
2 TÔ THỊ THỦY TÔ THỦY 6E "ChCờ (6E) + SHL (6E) + NNgữ (6E, 9A, 9B, 9C, 9D)" 17
3 NGUYỄN THANH HÙNG HÙNG "NNgữ (6C, 6D, 8A, 8B, 8C, 8D)" 18
4 ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN VÂN "NNgữ (6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 7D)" 18
5 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG GIANG "Văn (9C, 9D) + Sử (6A, 6B, 6C, 6D, 6E)" 15
6 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG HƯƠNG 7A "ChCờ (7A) + SHL (7A) + Văn (7A, 7B, 7C, 7D)" 18
7 LÊ THỊ THANH HÂN HÂN 8A "ChCờ (8A) + SHL (8A) + Văn (8A, 8B, 8C, 8D)" 18
8 PHẠM THỊ VÂN TRANG TRANG 9A "ChCờ (9A) + SHL (9A) + Văn (6E, 9A, 9B)" 16
9 LƯƠNG THỊ PHƯỢNG PHƯỢNG 6C "ChCờ (6C) + SHL (6C) + Văn (6A, 6B, 6C, 6D)" 18
10 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG HƯNG "Sinh (7A, 7B, 7C, 7D, 9D)" 10
11 NGUYỄN THỊ LAN LAN 8C "ChCờ (8C) + SHL (8C) + Sinh (8C, 8D, 9A, 9B, 9C)" 12
12 NGỤY THỊ THÚY HẰNG HẰNG "Sinh (6C, 6D, 6E, 8A, 8B)" 10
13 ĐẶNG THỊ BÍCH HẰNG BÍCH HẰNG 6B "ChCờ (6B) + SHL (6B) + Hóa (8A, 8B, 8C, 8D) + CNghệ (6B, 6C, 6D)" 16
14 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN TUYỀN 6A "ChCờ (6A) + SHL (6A) + Hóa (9A, 9B, 9C, 9D) + Sinh (6A, 6B)" 14
15 NGUYỄN THỊ SINH SINH 8D "ChCờ (8D) + SHL (8D) + TD (8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D)" 16
16 VÕ HUỲNH DUY TUÂN TUÂN "TD (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A)" 20
17 NGUYỄN THANH PHONG PHONG 7C "ChCờ (7C) + SHL (7C) + Toán (7A, 7B, 7C) + CNghệ (7A, 7C)" 16
18 NGUYỄN THỊ THANH THÚY THÚY "Toán (6A, 6B, 6C, 6D, 6E)" 20
19 NGUYỄN THỊ MỸ MỸ "Toán (9A, 9B, 9C, 9D)" 16
20 LÊ QUANG DŨNG DŨNG "Toán (8A, 8B, 8C, 8D) + CNghệ (6E)" 18
21 TRƯƠNG VĂN THỦY THỦY 7D "ChCờ (7D) + SHL (7D) + Lí (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D) + CNghệ (8A, 8B, 8C, 8D)" 15
22 BÙI THỊ HUYỀN VI VI "Lí (9A, 9B, 9C, 9D) + GDCD (7A, 7B, 7C, 7D) + CNghệ (6A, 9A, 9B, 9C, 9D)" 18
23 PHẠM THỊ LỆ HUYỀN HUYỀN 8B "ChCờ (8B) + SHL (8B) + Lí (8A, 8B, 8C, 8D) + GDCD (8A, 8B, 8C, 8D) + CNghệ (7B, 7D) + Tin (6A, 6B)" 16
24 TRẦN THANH NHA NHA "Tin (8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D)" 12
25 HUỲNH THỊ THANH THÚY THÚY "Tin (6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B)" 18
26 NGUYỄN THÚY VINH VINH 9D "ChCờ (9D) + SHL (9D) + Sử (8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D)" 14
27 TRẦN THỊ HẠNH HẠNH 9B "ChCờ (9B) + SHL (9B) + Sử (7A, 7B, 7C, 7D) + Địa (6A, 6B) + GDCD (9A, 9B)" 14
28 NGUYỄN THỊ HẰNG HẰNG 7B "ChCờ (7B) + SHL (7B) + Địa (6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D)" 13
29 TÔ THỊ THU YẾN YẾN 9C "ChCờ (9C) + SHL (9C) + Địa (8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D)" 14
30 NGUYỄN THỊ THU HỒNG HỒNG 6D "ChCờ (6D) + SHL (6D) + GDCD (6A, 6B, 6C, 6D, 6E) + Nhạc (6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D)" 13
31 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG TRANG "Nhạc (6E, 8A, 8B, 8C, 8D)" 5
32 NGỤY THANH BÌNH BÌNH "MT (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D)" 17
33 BÙI THỌ QUANG QUANG "Nhạc (6A, 6B)" 2
34 MAI ĐÌNH BÌNH M BÌNH "GDCD (9C, 9D)" 2
 
Gửi ý kiến