ON TAP TU LUAN TOAN 9 HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thái Hòa
Ngày gửi: 07h:43' 28-04-2017
Dung lượng: 147.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN TỰ LUẬN HỌC KÌ II
Phần 1: Các loại bài tập về biểu thức
Bài 1: Cho biểu thức :

Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P<1
Bài 2: Cho biểu thức:
P
a) Rút gọn P
b)Tìm giá trị của a để P<0
Bài 3: Cho biểu thức:
P
Rút gọn P
Tìm các giá trị của x để P
Bài 4: Cho biểu thức :
P
Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P<1
Tìm giá trị của P nếu
Bài 5: Cho biểu thức;
P
Rút gọn P
Xét dấu của biểu thức M=a.(P
Phần 2: Các bài tập về phương trình bậc 2:
Bài 6: Cho phương trình :

Giải phương trình khi
Tìm m để phương trình có nghiệm
Tìm m để phương trình có nghiệm dương duy nhất
Bài 7: Cho phương trình :
(x là ẩn )
Tìm m để phương trình có nghiệm .Tìm nghiệm còn lại
Tìm m để phương trình 2 có nghiệm phân biệt
Tính theo m
Bài 8: Cho phương trình :
(x là ẩn )
Tìm m để phương trình 2 có nghiệm trái dấu
Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
Chứng minh biểu thức Mkhông phụ thuộc vào m.
Bài 9: Tìm m để phương trình :
a) có hai nghiệm dương phân biệt
b) có hai nghiệm âm phân biệt
c) có hai nghiệm trái dấu
Bài 10: Cho phương trình :

Chứng minh rằng phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu với mọi a
Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 và x2 .Tìm giá trị của a để đạt giá trị nhỏ nhất
Phần 3: GIẢI phương trình:
1. x3+3x2 - 3x - 9 = 0
2. (x2 + 2x - 5)2 = (x2 - x + 5)2
3. x4 – 5x2 + 4 = 0
4. 0,3 x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0
5. (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) = 10
6. 
7. (x2 – 4x + 2)2 + x2 - 4x - 4 = 0
8. 
9. 

PHẦN 4: hàm số và đồ thị
Bài 12: Cho hàm số :
y= (m-2)x+n (d)
Tìm giá trị của m và n để đồ thị (d) của hàm số :
Đi qua hai điểm A(-1;2) và B(3;-4)
Cắt trục tung tại điểm cótung độ bằng 1và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2
Cắt đường thẳng -2y+x-3=0
Song song vối đường thẳng 3x+2y=1
Bài 13: Cho hàm số : (P)
Vẽ đồ thị (P)
Tìm trên đồ thị các điểm cách đều hai trục toạ độ
Xét số giao điểm của (P) với đường thẳng (d) theo m
Viết phương trình đường thẳng (d`) đi qua điểm M(0;-2) và tiếp xúc với (P)
Phần 5: Giải toán bằng cách lập phương trình
1. chuyển động
14: Hai tỉnh A và B cách nhau 180 km . Cùng một lúc , một ôtô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B về A .
 
Gửi ý kiến