Chuyên đề thao giảng của tổ tự nhiên

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Kim Hiếu
Ngày gửi: 02h:35' 15-01-2016
Dung lượng: 752.7 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LĂK
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
CHUYÊN ĐỀ: CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN TRONG HÀM
CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC 7: CÁC CÁCH SỬ DỤNG BiẾN TRONG HÀM. GV THỰC HiỆN: LÊ THỊ THANH KIM HiẾU
Gv thực hiện: Lê Thị Thanh Kim Hiếu
Trường THCS Lê Lợi.
Tổ: Tự Nhiên
Năm học: 2015- 2016
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Liệt kê các dữ liệu trong trang tính
Câu 2: Liệt kê các địa chỉ ô chứa dữ liệu.
Câu 3. Xác định địa chỉ khối các ô chứa dữ liệu trên?
Dữ liệu trong trang tính: 80, 90, 54, 76
Các địa chỉ ô: A1, B1, C1, D1
Địa chỉ khối. A1:D1
CHUYÊN ĐỀ: CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN TRONG HÀM
1. CÚ PHÁP CÁC HÀM ĐÃ HỌC
HÀM TÍNH TỔNG.
=SUM(a,b,c….)
HÀM TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
=AVERAGE(a,b,c….)
HÀM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ LỚN NHẤT.
=MAX(a,b,c…)
HÀM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
=MIN(a,b,c…)
CÁC BIẾN ĐƯỢC SƯ DỤNG
NHƯ THẾ NÀO
2. CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN
A. Biến là dữ liệu trong ô
Cú pháp: =Tên hàm(dữ liệu, dữ liệu……)
Vd: =SUM(50,30,40,45)
CHUYÊN ĐỀ: CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN TRONG HÀM
? Cho bảng tính, dùng hàm xác định điểm thấp nhất của bạn Nguyễn Linh Chi trong ô F6, biến là dữ liệu trong ô
B. Biến là địa chỉ ô
Cú pháp: =Tên hàm(Địa chỉ ô, Địa chỉ ô…..)
VD. =MAX(B5,C5, D5,E5…)
CHUYÊN ĐỀ: CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN TRONG HÀM
2. CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN
? Cho bảng tính, dùng hàm tính tổng điểm của bạn Lê Thái An trong ô F3, biến là địa chỉ ô.
C. Biến là địa chỉ khối
Cú pháp: =Tên hàm(địa chỉ khối, địa chỉ khối..)
VD. =AVERAGE(B6: E6…)
CHUYÊN ĐỀ: CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN TRONG HÀM
2. CÁC CÁCH SỬ DỤNG BIẾN
? Cho bảng tính, dùng hàm xác định điểm cao nhất của bạn Phạm Thanh Bình, trong ô F5. Biến là địa chỉ khối.
CỦNG CỐ
Câu 1
Dùng hàm xác định số học sinh nhiều nhất của lớp 7B, trong các năm học. Biến là địa chỉ ô
Câu 2
Câu 3
Dùng hàm tính trung bình số học sinh lớp 7C trong các năm học. Biến là địa chỉ khối.
Dùng hàm tính tổng số học sinh lớp 6A trong các năm học. Biến là dữ liệu trong ô.
Câu 4
Dùng hàm xác định số học sinh thấp nhất của lớp 7B, trong các năm học. Biến là địa chỉ khối
Thể lệ trò chơi
Các em lần lượt mở các từ hàng ngang, mỗi hàng ngang trả lời đúng sẽ cho chúng ta các chữ cái tương ứng trong từ khóa. Sau khi toàn bộ hàng ngang xuất hiện, em nào biết và giơ tay nhanh nhất sẽ được trả lời từ khóa, trả lời sai các bạn tiếp theo được quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà.
PHẦN QUÀ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
7
Hàng ngang thứ nhất gồm 3 chữ cái: cho A1= 7, A2=8, kết quả của hàm =Min(A1, A2) là?
B Ả Y
B
T O O L K I T M A T H
Hàng ngang thứ 2 gồm 11 chữ cái: Phần mềm học toán đơn giản có tên là gì?
A
H
Hàng ngang thứ 3 gồm 3 chữ cái: Hàm dùng để xác định giá trị nhỏ nhất có tên là gì?
M I N
I
Hàng ngang thứ 4 gồm 7 chữ cái: Cho hàm =Max(A1, A2), biến được sử dụng trong hàm là gì?
Đ Ị A C H Ỉ Ô
A
Hàng ngang thứ 5 gồm 7 chữ cái: Khi nhập hàm hay công thức dấu bằng bắt buộc nhập khi nào?
Đ Ầ U T I Ê N
U
N
Hàng ngang số 6 gồm 10 chữ cái: Cho hàm =Average(C1:C2). Biến được sử dụng trong hàm là gì?
Đ Ị A C H Ỉ K H Ố I
M
C
Hàng ngang thứ 7 gồm 6 chữ cái: Biến được sử dụng trong hàm =Min(7, 8, 7) là gì?
D Ữ L I Ệ U
Ê
Từ khóa
B I Ế N C Ủ A H À M
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓