Báo cáo chuyên đề

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:05' 27-11-2010
Dung lượng: 18.5 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
TỔ BỘ MÔN
SINH HỌC
Kính chào quý thầy cô
Về tham dự chuyên đề:
Áp dụng kĩ thuật dạy học
khăn trải bàn và các mảnh ghép
vào tiết bài tập"
Kĩ thuật
"Khăn trải bàn"
Kĩ thuật “Khăn trải bàn” là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động
cá nhân và hoạt động nhóm.
-Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực.
-Phát triển mô hình có sự tương tác giữa
học sinh với học sinh.
-Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của
cá nhân học sinh.
CÁCH TIẾN HÀNH
-Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm)
-Mỗi người ngồi vào một vị trí như hình vẽ.
1
2
3
4
CÁCH TIẾN HÀNH
-Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm)
-Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ.
-Viết câu trả lời vào ô của mình.
-Tập trung vào câu hỏi (chủ đề)
Viết ý kiến cá nhân
Viết ý kiến cá nhân
Viết ý kiến cá nhân
1
2
3
4
Viết ý kiến cá nhân
CÁCH TIẾN HÀNH
-Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm)
-Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ.
-Tập trung vào câu hỏi (chủ đề)
-Viết câu trả lời vào ô của mình.
-Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các
thành viên thảo luận và thống nhất các
câu trả lời.
-Viết những ý kiến chung của cả nhóm
vào ô giữa
Viết ý kiến cá nhân
Viết ý kiến cá nhân
Viết ý kiến cá nhân
1
2
3
4
Viết ý kiến cá nhân
Ý kiến chung
của cả nhóm
LƯU Ý
-Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở.
-Trong quá trình thảo luận:
+Những ý kiến thống nhất được đính vào
giữa “khăn trải bàn”.
+Những ý kiến không thống nhất được giữ
lại ở phần xung quanh của “khăn trải bàn”.
-Nếu số học sinh trong nhóm quá đông,
không đủ chỗ thì có thể phát cho học sinh
những mảnh giấy nhỏ để học sinh ghi ý kiến
cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh
“khăn trải bàn”.
Kĩ thuật
"Các mảnh ghép"
Kĩ thuật “Các mảnh ghép” là hình thức
học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân,
nhóm và liên kết giữa các nhóm.
-Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp.
-Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh
-Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình
hợp tác (không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở
giai đoạn 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả
giai đoạn 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn
2).
-Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm học tập
của mỗi cá nhân.
CÁCH TIẾN HÀNH
-Hoạt động theo nhóm 3 hoặc 4 người.
Giai đoạn 1
Giai đoạn 1:
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
Nhóm chuyên sâu
CÁCH TIẾN HÀNH
-Hoạt động theo nhóm 3 hoặc 4 người.
-Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ.
+Nhóm 1: Nhiệm vụ A
+Nhóm 2: Nhiệm vụ B
+Nhóm 3: Nhiệm vụ C
-Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm:
+Đều trả lời được câu hỏi được giao.
+Đều trình bày được các nội dung trong
câu hỏi được giao cho các bạn ở nhóm khác .
Giai đoạn 1
CÁCH TIẾN HÀNH

-Hình thành nhóm 3 hoặc 4 người mới
(1 người từ nhóm 1, 1 người từ nhóm 2,
1 người từ nhóm 3 …)
Giai đoạn 2
Giai đoạn 1:
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
Nhóm chuyên sâu
Giai đoạn 2:
Nhóm mảnh ghép
CÁCH TIẾN HÀNH

-Hình thành nhóm 3 hoặc 4 người mới
(1 người từ nhóm 1, 1 người từ nhóm 2,
1 người từ nhóm 3 …)
-Các câu trả lời và thông tin của giai đoạn 1
được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ
đầy đủ với nhau.
-Sau khi chia sẻ thông tin giai đoạn 1, nhiệm
vụ mới sẽ được giao cho nhóm ở giai đoạn 2
giải quyết.
-Các nhóm mới trình bày chia sẻ kết quả
nhiệm vụ ở giai đoạn 2.
Giai đoạn 2
Giai đoạn 1:
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
Nhóm chuyên sâu
Giai đoạn 2:
Nhóm mảnh ghép
LƯU Ý
-Nội dung của các chủ đề nhỏ phải có sự liên
quan gắn kết chặt chẽ với nhau.
-Đảm bảo tất cả mọi học sinh đều hiểu rõ và có
khả năng hoàn thành nhiệm vụ và có khả năng
trình bày lại kết quả thảo luận của nhóm.
-Nhóm mảnh ghép cần đảm bảo có đủ thành viên
của các nhóm chuyên sâu.
-Các học sinh phải lắp ghép các mảng kiến thức
thành một “bức tranh” tổng thể.
Cảm ơn
quý thầy cô
đã quan tâm
theo dõi
Chúc qúy thầy cô
thành công
và sức khỏe
 
Gửi ý kiến