Thời khóa biếu HKII buổi chiều năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 15h:51' 29-12-2016
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM BUỔI CHIỀU
Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 02/01/2017
Năm học 2016-2017

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Thứ 2 1 "Toán
(Phong)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hương)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Thúy)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(V.Trang)" "Hóa học
(Hằng)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Giang)" "Hóa học
(Tuyền)"
2 "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Phượng)" "Văn học
(Hương)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Thúy)" "Hóa học
(Hằng)" "Văn học
(V.Trang)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Mỹ)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Vy)" "Hóa học
(Tuyền)" "Văn học
(Giang)"
3 "Toán
(Phong)" "Văn học
(Phượng)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Vật lý
(Vy)" "Văn học
(Giang)"

Thứ 4 1 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Phong)" "Toán
(Thúy)" "Văn học
(Hân)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Vật lý
(Vy)" "Văn học
(V.Trang)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hương)" "Hóa học
(Tuyền)" "Toán
(Hòa)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)"
2 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Phong)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Thúy)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Vật lý
(Vy)" "Văn học
(V.Trang)" "Hóa học
(Tuyền)" "Văn học
(Hương)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Hòa)"
3 "Toán
(Phong)" "Toán
(Thúy)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hân)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Mỹ)" "Toán
(Hòa)"

Thứ 6 1 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Thúy)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Mỹ)" "Hóa học
(Hằng)" "Văn học
(V.Trang)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Vy)"
2 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Thúy)" "Văn học
(Giang)" "Hóa học
(Hằng)" "Văn học
(V.Trang)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Hương)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Vật lý
(Vy)" "Toán
(Hòa)"
3 "Toán
(Thúy)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Giang)"

P. HIỆU TRƯỞNGTRẦN VĂN DIỄM
 
Gửi ý kiến